Uzyskaj najlepsze funkcje rachunku w zależności od kwoty inwestycji.