FAQ EDUKACYJNE

Nie spadniesz z roweru, chyba że przestaniesz pedałować; więc nie przestawaj! Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci rozwijać się jako trader.

FAQ

  • Powrót do podstaw

  • CFDs 101

  • FX Gems

  • Metale szlachetne

Co to są zlecenia oczekujące?

Zlecenia Limit i Stop są znane jako zlecenia oczekujące. W przeciwieństwie do zleceń rynkowych, są uruchamiane tylko wtedy, gdy rynek osiągnie ustawioną przez Ciebie cenę.

Zlecenia Limit są wykorzystywane do wejścia na rynek po korzystnej dla Ciebie cenie. Powiedzmy, że aktualna cena rynkowa EURUSD wynosi 1,1078. Uważasz, że cena jest zbyt wysoka, aby kupić EUR. Ale uważasz, że para spadnie, zanim ponownie wzrośnie i chcesz dokonać kupna po cenie 1,1048. Następnie składasz zlecenie kupna z limitem 1.1048, co oznacza, że gdy cena rynkowa osiągnie ten limit, Twoje zlecenie kupna zostanie zrealizowane.

To samo dotyczy zleceń sprzedaży z limitem, ale na odwrót. W przypadku Sell Limit, uważasz, że cena jest obecnie zbyt niska, aby sprzedać EUR w stosunku do USD. Ustawiona przez Ciebie cena Sell Limit w tym przypadku jest wyższa niż bieżąca cena rynkowa, a zlecenie jest uruchamiane, gdy cena rynkowa osiągnie preferowany przez Ciebie poziom.

Z kolei zlecenie Stop opiera się na cenie, która jest wyższa niż bieżąca cena rynkowa w przypadku kupna i niższa w przypadku sprzedaży. Zlecenia Stop są używane głównie do wykorzystywania przełamań cen i mają na celu wprowadzenie Cię na rynek w przypadku wzrostu lub spadku ceny waluty. Powiedzmy, że aktualna cena rynkowa EURUSD wynosi 1.1078. Uważasz, że para ma bardzo silny opór na poziomie 1.1098 i że kiedy rynek osiągnie ten poziom, para przełamie go i będzie kontynuować wzrost. Zamówienie buy stop jest 1.1098 , aby wykorzystać to przełamanie. W przypadku zlecenia Sell Stop ustawiasz cenę niżej od obecnej ceny rynkowej, tak, aby przygotować się na przełamanie w dół i ograniczyć swoje straty.

Co to jest zlecenie Stop Loss?

Stop Loss oznacza, że zlecenie jest automatycznie zamykane po osiągnięciu określonej ceny, dzięki czemu można ograniczyć straty w handlu.

Na przykład, załóżmy, że cena EURUSD wynosi1,1078.. Uważasz, że para ma bardzo silny poziom oporu na 1.1048 i że kiedy rynek osiągnie ten poziom, para go przełamie i będzie dalej spadać. Składasz zlecenie Stop Loss na poziomie 1.1048, aby przygotować się na to przełamanie i ograniczyć straty.

Ten rodzaj zlecenia jest jednym z głównych narzędzi zarządzania ryzykiem, które możesz wykorzystać jako inwestor, szczególnie jeśli nie śledzisz aktywnie swojego rachunku.

Co to jest zlecenie Take Profit?

Zlecenie typu Take Profit są jednym z głównych narzędzi zarządzania ryzykiem, z którego możesz skorzystać jako inwestor, zwłaszcza jeśli nie aktywnie monitorujesz swoje konto. Umożliwia automatyczne zamknięcie zyskownej transakcji po ustalonej cenie.

Dlaczego należy śledzić wiadomości handlowe?

Rynki finansowe codziennie doświadczają różnych poziomów zmienności; tak po prostu jest. Wiele czynników może wpływać na zmienność rynku, takich jak przekazywanie wiadomości gospodarczych i politycznych oraz codzienne informacje ekonomiczne. I w zależności od tego, jak poważne są wiadomości, zmienność rynku może spowodować że ceny będą się szybko zmieniać. Twoja zdolność do zarządzania swoimi transakcjami po pożądanych cenach może potencjalnie zmniejszyć się z powodu braku płynności rynku w czasach niepewności, co może spowodować, że Twoje transakcje zostaną zrealizowane po następnej najlepszej cenie . Nie zalecamy dokonywania transakcji podczas głównych komunikatów; to twója decyzja na koniec dnia, więc jeśli zdecydujesz się na handel, upewnij się, że często śledzisz ruchy na rynku. Pamiętaj też, że zawsze powinieneś utrzymywać wysoki poziom marży na swoim koncie, aby móc poradzić sobie z dużymi ruchami cen w okresach dużej zmienności.

Co to jest poślizg cenowy i dlaczego do niego dochodzi?

Poślizg cenowy ma miejsce, gdy rynek lub oczekujące zlecenia są dostępne po najlepszej cenie, a nie tej, której pierwotnie chciałeś. Z systemem nie ma nic złego, dzieje się tak, gdy rynki są bardzo zmienne, biorąc pod uwagę, że ceny zmieniają się bardzo szybko; cena może się zmienić szybciej niż czas potrzebny na naciśnięcie przycisku! Poślizg ma również miejsce w przypadku rynków o niskiej płynności, gdzie nie ma wystarczającej ilości, która jest wymagana lub oferowana po określonych cenach. Jeśli więc chcesz konkretny wolumen w cenie X, ale rynek nie może zaoferować całego tego wolumenu w żądanej cenie, możesz uzyskać część żądanego wolumenu w cenie X, ale reszta zostanie obliczona według dyrektywy najlepsza cena, i tak dalej i tak dalej.

Co to hedging?

Hedging ma miejsce, gdy zajmujesz dwie przeciwstawne pozycje tego samego instrumentu; wtedy uważa się to za hedging. Pozycje w pełni hedging-wane mają miejsce, gdy dwie przeciwne transakcje są równej wielkości, co równa się zerowej ekspozycji w tym instrumencie, co spowoduje obniżenie wymogu depozytu zabezpieczającego do zera.

Na przykład: powiedzmy, że otwierasz pozycję kupna 1 lota EURUSD, z wymaganym depozytem zabezpieczającym 1%, który wynosi 1.000 USD. Aby w pełni zabezpieczyć swoją pozycję, należy otworzyć pozycję sprzedaży dla tego samego wolumenu EURUSD (1 lot), co wymaga również depozytu zabezpieczającego w wysokości 1.000 USD. Ale ponieważ Twoje pozycje są teraz w pełni zabezpieczone, depozyty obu transakcji równoważą się nawzajem.

Z drugiej strony, w przypadku pozycji częściowo zabezpieczonych, wymagany depozyt zabezpieczający byłby różnicą pomiędzy wymaganymi poziomami depozytu zabezpieczającego każdej pozycji.

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa polega na zwiększeniu siły nabywczej danego instrumentu w zamian za zamrożenie kwoty na rachunku, zwanej wymaganym depozytem zabezpieczającym. Handel w oparciu o depozyt zabezpieczający i wykorzystanie dźwigni finansowej pozwalają na obrót z dużo większymi wolumenami w przeciwieństwie do handlu wyłącznie na zasadzie dostępnej gotówki.

Należy pamiętać, że handel z opcją depozytu zabezpieczającego może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty.

 

Co oznaczają te pojęcia na MT4: saldo, kapitał, depozyt zabezpieczający, wolny depozyt i poziom depozytu?

Saldo

Całkowita kwota środków na rachunku, po zrealizowaniu zysków i strat z wszystkich transakcji.

 

Kapitał

Saldo +/ zyski/straty z tytułu otwartych pozycji

 

Depozyt zabezpieczający

Poziom depozytu zabezpieczającego, którego potrzebujesz, aby móc utrzymywać otwarte pozycje.

 

Wolny depozyt

Kapitałutrzymywany depozyt zabezpieczający

 

Poziom depozytu

To % Wolnego Depozytu, który obliczasz w następujący sposób: (Posiadany kapitał /depozyt) x 100

Czy transakcje i zlecenia oczekujące są gwarantowane?

Co do zasady: nic nie jest gwarantowane na rynkach finansowych, ponieważ ceny zmieniają się codziennie.

Pozycje są wypełniane na podstawie realizacji rynkowej. Realizacja rynkowa oznacza, że wszystkie Twoje transakcje są realizowane po najlepszej dostępnej cenie na rynku, w momencie przyjęcia lub zamknięcia zlecenia. Więc nie martw się, Twoja transakcja zostanie zawsze wypełniona po dostępnej cenie – ale nie zawsze może to być cena, o którą wnioskowałeś/aś, w zależności od płynności dostępnej w tym czasie.

Czasami nie będzie można zrealizować transakcji po żądanej cenie, albo dlatego, że cena zmieniła się przed realizacją transakcji, albo wielkość transakcji przekracza wolumen dostępny na rynku po tej cenie obecnie.

Co to jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Nasz interfejs handlowy zawiera system zarządzania ryzykiem, który będzie dążył do zamknięcia pozycji, gdy kapitał osiągnie 50% depozytu zabezpieczającego wymaganego do utrzymania tych pozycji.

Co to jest poziom stop out?

Poziom Stop Out to poziom, na którym zaczniemy likwidację Twoich pozycji.

Poziom Stop Out (lub Poziom Likwidacji) w Royal jest ustawiony na poziomie depozytu zabezpieczającego 50%, co oznacza, że środki na Twoim rachunku wynoszą 50% posiadanego depozytu zabezpieczającego.

Czy mogę stracić więcej niż zdeponowane środki?

Handel produktami z dźwignią oznacza, że wchodzisz w pozycje o znacznie większej wartości niż kwota dostępna na Twoim rachunku. Daje to możliwość osiągania większych zysków przy jednoczesnym inwestowaniu mniejszej ilości środków. Ale ryzykujesz również zwiększone straty.

Tutaj, w Royal, dbamy o to, aby pomóc Ci chronić saldo Twojego rachunku przed skutkami handlu z dźwignią finansową i zwiększonej zmienności rynku, więc nasz interfejs handlowy zawiera system zarządzania ryzykiem, który będzie dążył do zamknięcia Twoich pozycji, gdy Twój kapitał osiągnie 50% depozytu wymaganego do utrzymania tych pozycji. Zmniejsza to ryzyko utraty większej ilości środków niż te, które zostały zdeponowane.

Co to są CFD?

Kontrakty CFD lub „Contracts for Difference ” to produkty pochodne, które pozwalają handlować ruchami cen aktywów bazowych bez faktycznego posiadania tego produktu, takich jak towary, energie lub indeksy – które normalnie byłyby przedmiotem obrotu na rynku kontraktów futures lub rynku spot.

Jak mogę handlować CFD?

Możesz handlować CFD poprzez otwarcie rachunku rzeczywistego w Royal.

 

Jakie CFD oferujecie?

Royal oferuje szeroki wachlarz CFD.

Możesz zobaczyć naszą pełną listę kontraktów CFD i ich specyfikacji kontraktowych tutaj.

Jakie są wolumeny dla CFD?

CFD są przedmiotem obrotu w kontraktach. Każdy kontrakt CFD reprezentuje pewną ilość aktywa bazowego.

Na przykład, 1 kontrakt ropy Crude Light odpowiada 1.000 baryłek. Dodatkowo, można handlować kontraktami CFD w formie całych lub częściowych kontraktów.

Zapoznaj się z pełną listą oferowanych przez nas kontraktów CFD i ich specyfikacjami.

 

Jaki jest maksymalny poziom dźwigni finanswej, którego mogę użyć w handlu CFD?

Maksymalny poziom dźwigni, którego możesz użyć na wszystkich kontraktach CFD, może się różnić w zależności od tego, z którym podmiotem licencjonowanym otwierasz konto.

Na przykład, jeśli założysz konto w australijskim podmiocie, otrzymasz dźwignię do 400: 1 w przypadku niektórych kontraktów CFD, natomiast jeśli otworzysz w podmiocie cypryjskim, otrzymasz dźwignię 30: 1 jako klient detaliczny.

Na przykład, w oparciu o przepisy, których przestrzegamy i dla Twojej ochrony, dźwignia finansowa oferowana inwestorom detalicznym handlującym kontraktami CFD jest ograniczona między 30:1 a 10:1 dla UE.

Jeśli chodzi o Australię, dźwignia finansowa wynosi 1:100.

Aby zobaczyć pełną listę oferowanych przez nas kontraktów CFD i ich specyfikacji kontraktowych, kliknij tutaj tutaj.

Jaki jest wymagany depozyt zabezpieczający dla CFD?

Poziom marży dla różnych instrumentów różni się w zależności od klasy aktywów, w odniesieniu do standardowego lota lub kontraktu.

 

Kiedy mogę handlować CFD?

Okresy handlu nie są takie same dla wszystkich kontraktach CFD. Kliknij tutaj Aby zobaczyć pełną listę oferowanych przez nas kontraktów CFD i ich specyfikacji kontraktowych, kliknij tutaj

Czy w przypadku transakcji zawieranych przez noc będą stosowane opłaty za finansowanie w nocy lub zamiana?

Tak, Royal pobiera opłaty za finansowanie overnight w transakcjach CFD;wyjątkiem są kontrakty futures CFD.

Co oznacza litera po symbolu CFD (futures)?

Ponieważ kontrakty CFD Futures są kontraktami pochodnymi opartymi na rynku kontraktów terminowych futures, posiadają one takie same cechy, jak daty wygaśnięcia lub rolowania. Każda litera po symbolu CFD odpowiada miesiącowi rolowania lub wygaśnięcia. Tak więc, w oparciu o dany CFD, miesiące mogą być kolejne lub okresowe.

Na przykład, symbol dla ropy Crude Light z datą wygaśnięcia w grudniu 2019 roku to CL.Z9. – Kontrakty CFD na surowce energetyczne wygasają co miesiąc.

Z kolei, symbolem dla Dow Jones’a z wygaśnięciem w marcu 2020 roku jest DJ.H20. Kontrakty CFD na Indeksy wygasają co kwartał.

Aby zobaczyć pełną listę oferowanych przez nas kontraktów CFD i ich specyfikacji kontraktowych, kliknij tutaj tutaj.

Dlaczego wykresy kontraktów terminowych CFD na MT4 można cofnąć tylko o krótki okres?

Biorąc pod uwagę, że kontrakty terminowe na kontrakty CFD wygasają miesięcznie lub kwartalnie, można cofnąć się i zobaczyć historię zmian cen aktualnego symbolu CFD tylko od momentu rozpoczęcia handlu.

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie "rynek jest zamknięty", kiedy próbuję handlować CFD?

Ten błąd pojawia się, gdy próbujesz handlować CFD poza godzinami handlu.

Co to jest handel na rynku forex?

Handel walutami (lub forex lub FX) to kupno i / lub sprzedaż jednej waluty w stosunku do innej. Biorąc pod uwagę, że wszystkie waluty są wyceniane inaczej, różnica cen może przynieść zysk lub stratę, gdy zmienią się wartości walut . Szacuje się, że rynek walutowy ma obroty przekraczające 5 bilionów dolarów dziennie; co jest całkiem sporo. Osoby fizyczne, firmy, banki, fundusze i rządy kupują i sprzedają waluty globalne codziennie przez cały dzień aż do piątku – gdzie rynek jest zamykany o 22:00 GMT, a ponownie otwierany w niedzielę o 22:00 GMT. Obrót w wysokości 5 bilionów dolarów może być wynikiem działań importowych / eksportowych, zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym lub spekulacji na temat zmian wartości walut.

Jak mogę wymieniać waluty?

Handel walutami to po prostu kupno jednej waluty i sprzedaż innej.

Royal oferuje tak zwane produkty FX oparte na depozycie zabezpieczającym – co oznacza, że oferujemy handel w oparciu o ruchy cen na rynku Forex, gdzie zysk lub strata skutkuje korektą poziomu gotówki na platformie – waluty nie są fizycznie dostarczane.

Kiedy widzisz, że dana waluta jest „tania”, możesz ją kupić w stosunku do innej; oczekujesz, że wzrośnie jej wartość, po czym możesz ją ponownie sprzedać. Podobny mechanizm – ale w przeciwną stronę – działa, jeśli uważasz, że waluta jest „droga”.

Waluty są wymieniane w parach.

Pierwsza waluta w parze nazywana jest walutą bazową; jest to waluta, którą kupujesz lub sprzedajesz. Drugą walutą pary jest waluta kwotowaną, wobec której handlujesz walutą bazową.

Na przykład, kiedy kupujesz EURUSD, oznacza to, że kupujesz EUR i sprzedajesz USD. Tak więc, jeśli kurs EURUSD jest obecnie w obrocie na poziomie 1.1078, oznacza to, że każde euro jest równe1.1078 USD.. Jeśli spodziewasz się wzrostu wartości EUR – w stosunku do USD – możesz zrealizować zlecenie kupna po cenie 1,1078i kupić EUR, sprzedając USD.

Załóżmy, że cena EURUSD wzrasta do1,1098; oznacza to, że każde euro jest teraz równe1,1098 USD, a Tobie udało się wypracować zysk.

Najczęściej wymienianymi parami walutowymi są USD, EUR, GBP, CAD, CHF, JPY, AUD i NZD.

Co to jest spread?

Kiedy wymieniasz waluty po określonym kursie, zazwyczaj podaje się dwie ceny: Bid i Ask. Ask to cena, po której kupujesz określoną walutę i po której rynek jest gotów ją sprzedać. I przeciwnie, Bid jest ceną, po której sprzedajesz walutę i po której rynek jest gotów ją od Ciebie kupić.

Różnica między ceną Bid a ceną Ask jest tym, co nazywamy spreadem. Różnica ta ma miejsce, ponieważ cena Ask jest zawsze wyższa niż cena Bid. Wyobraź sobie, że kupujesz nowy samochód za 20.000 dolarów i prowadzisz go przez tydzień, zanim zdecydujesz się go sprzedać. Logicznie rzecz biorąc, nigdy nie będziesz w stanie sprzedać go po tej samej cenie, za którą go kupiłeś/aś, lub wyższej. Tak więc, różnica między ceną zakupu i sprzedaży tego samochodu jest właśnie spreadem. To samo dotyczy rynków w momencie realizacji transakcji.

Rzeczywista wartość spreadu zależy od podaży na rynku (danej waluty) w danym momencie. Im wyższy popyt, tym węższy spread i odwrotnie.

Co to jest pips?

Pips to najmniejszy ruch (lub zmiana) kwotowania waluty. W przypadku większości głównych walut pips jest wyświetlany jako 0,0001, z wyjątkiem japońskiego jena (JPY), w którym pips wynosi 0,01.

Większość walut jest sprzedawana w lotach o wielkości 100.000 jednostek waluty bazowej, gdzie jeden pips jest równy 10 jednostkom.

Jaki jest wolumen handlu w transakcji FX?

Wolumen obrotu jest wielkością twojego zamówienia; w MT4 jest on obliczany jako liczba wykonanych standardowych partii lub jednostek standardowej partii.

Każdy standardowy lot jest równy 100.000 jednostkom Twojej waluty bazowej. Należy pamiętać, że dla rynków innych niż FX, lot jest inną liczbą.

Ułamek standardowego lota – powiedzmy 0,2 – jest równy 20.000 jednostkom waluty bazowej.

Czym są waluty bazowe i kwotowane w parze?

Waluty są zawsze przedmiotem handlu w parach.

Pierwsza waluta w parze nazywana jest walutą bazową; jest to waluta, którą kupujesz lub sprzedajesz. Drugą walutą pary jest waluta kwotowana, przeciwko której handlujesz. Na przykład, kiedy kupujesz EURUSD, oznacza to, że kupujesz EUR i sprzedajesz USD.

Kiedy mogę handlować walutami?

Za pośrednictwem Royal możesz handlować niezależnie od tego, czy ceny na wybranym przez Ciebie rynku rosną czy spadają. Handel online jest prowadzony w ramach Over the Counter (OTC), a nie poprzez giełdę, co oznacza, że możesz spekulować zarówno na rosnących, jak i spadających cenach bez konieczności posiadania aktywów bazowych.

Możesz skorzystać z wielu instrumentów – zarówno przy trendach wzrostowych, jak i spadkowych – 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku. Należy pamiętać, że rynek walutowy zostaje zamknięty w piątek o 21:00 GMT, a do ponownego otwarcia dochodzi w niedzielę o 21:00 GMT.

Czym są wskaźniki handlowe?

Wskaźniki są wizualnymi narzędziami, które umożliwiają uzyskanie informacji lub danych na temat ruchu na rynkach, dzięki czemu można podejmować świadome decyzje handlowe. Istnieją setki wskaźników handlowych używanych na całym świecie do różnych celów przez większość traderów, zwłaszcza analityków technicznych. Wskaźniki wykorzystują bieżące i historyczne dane do próby przewidzenia przyszłych ruchów na rynku.

Jak obliczyć zysk i stratę w pipsach?

Każdy ruch w pipsach – czy to w górę, czy w dół – będzie skutkował zyskiem lub stratą (P&L) – w zależności od kierunku handlu. P&L na pipsa jest obliczany w oparciu o walutę kwotowaną, ponieważ zawsze handlujesz swoją walutą bazową w stosunku do niej.

Jeśli kupujesz EUR wobec USD, wszelkie zyski lub straty z transakcji będą oparte na kursie wymiany EUR na USD. Tak więc, P&L dla tej transakcji jest przeliczany na USD w czasie rzeczywistym.

P&L z pipsa zawsze opiera się na wielkości transakcji i wielkości pipsa.

Weźmy przykład:

Zysk/strata z pipsa = wolumen obrotu x wielkość w pipsach

Zatem obliczenie dla EURUSD wygląda następująco:

1 pips = 100 000 x 0,0001 = 10 USD

Oznacza to, że jeśli handlujesz z wolumenem 100.000 EUR, każdy pips w górę lub w dół ceny spowoduje zysk lub stratę w wysokości 10 USD.

Czy rynek FX jest zawsze otwarty?

Rynek walutowy jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, od 22:00 GMT w niedzielę, do 22:00 GMT w piątek.

Co to jest egzekucja rynku?

Realizacja rynku oznacza, że wszystkie Twoje transakcje są przeprowadzane po najlepszej dostępnej cenie na rynku, w momencie przyjmowania lub zamykania zamówienia. Zapewnia to, że zawsze będziesz wypełniony następną najlepszą dostępną ceną – ale nie zawsze może to być żądana cena.

Czasami nie będzie można wykonać po żądanej cenie, ponieważ cena zmieniła się przed wykonaniem transakcji lub wielkość transakcji przekracza wolumen dostępny na rynku w tej cenie.

Jaka jest różnica między zleceniami z limitem a zleceniami stop i kiedy z nich korzystać?

Zlecenia z limitem i stop są znane jako zlecenia oczekujące i w przeciwieństwie do zleceń rynkowych są uruchamiane tylko wtedy, gdy rynek osiągnie ustaloną przez siebie cenę.

Zlecenia z limitem służą do wejścia na rynek z przewagą cenową. Załóżmy, że obecna cena rynkowa EURUSD wynosi 1,1078. Uważasz, że cena jest zbyt droga, aby kupić EUR, ale wierzysz, że para spadnie, zanim znów wzrośnie, i wygodnie jest ci kupić tę walutę w cenie 1.1058. Następnie składasz zamówienie z limitem kupna na 1,1058, co oznacza, że ​​gdy cena rynkowa osiągnie ten limit, twoje zamówienie kupna zostanie zrealizowane.

To samo dotyczy limitów sprzedaży, ale na odwrót. Dzięki Limitowi sprzedaży uważasz, że cena jest obecnie zbyt niska, aby sprzedawać EUR w stosunku do USD. W takim przypadku cena ustalonego przez Ciebie limitu sprzedaży jest wyższa niż bieżąca cena rynkowa, a zamówienie zostaje uruchomione, gdy cena rynkowa osiągnie ten poziom.

Natomiast Zlecenie Stop opiera się na cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa po stronie Kup, a niższej po stronie Sprzedaży. Zlecenia stop służą głównie do wychwytywania zmian cen i mają na celu wejście na rynek wraz ze wzrostem lub spadkiem ceny waluty. Załóżmy, że obecna cena rynkowa EURUSD wynosi 1,1078. Uważasz, że para ma bardzo silny poziom oporu na poziomie 1.1098 i że gdy rynek osiągnie ten poziom, para wybuchnie i będzie rosła. Złóż zamówienie Buy Stop na 1.1098, aby złapać to wybicie.

Ponownie, ta sama logika ma zastosowanie do zlecenia Sell Stop, ale w takim przypadku cena zamówienia jest ustalona na mniej niż bieżąca cena rynkowa, aby złapać ruch w dół.

Co jest wymogiem margines?

Wymaganie dotyczące marży handlowej to kwota, którą musisz mieć na swoim koncie, aby zawrzeć i utrzymać transakcję. Ponieważ handel walutami opiera się na wyższej sile nabywczej wynikającej z dźwigni, poziom marży stanowi koszt tej siły nabywczej.

Jakimi typami kontraktów na metale mogę handlować?

Royal oferuje handel złotem i srebrem spot.

 

Jakie są wielkości kontraktów dla złota i srebra?

1 kontrakt na złoto = 100 uncji

1 kontrakt na srebro = 5.000 uncji

 

Jaki jest maksymalny poziom dźwigni finansowej, z którego mogę skorzystać w handlu metalami?

Maksymalny poziom dźwigni, którego możesz użyć na wszystkich kontraktach CFD, może się różnić w zależności od tego, z którym podmiotem licencjonowanym otwierasz konto. Na przykład, jeśli założysz konto w australijskim podmiocie, otrzymasz dźwignię do 200:1 w przypadku niektórych kontraktów CFD, natomiast jeśli otworzysz w podmiocie cypryjskim, otrzymasz dźwignię 20:1 jako klient detaliczny.

Jaki jest wymagany depozyt zabezpieczający dla handlu handel metalami?

Wymagany depozyt zabezpieczający zależy od tego, z którym podmiotem licencjonowanym otwierasz swoje konto. Na przykład, jeśli założysz swoje konto w australijskim podmiocie, twój wymóg depozytu zabezpieczającego wynosi 1% dla złota i 1,5% dla srebra. Podczas gdy otwierasz u podmiotu cypryjskiego i jesteś klientem detalicznym, musisz mieć 5% całkowitej wartości Złotego Kontraktu i 10% całkowitej wartości Srebrnego Kontraktu. Jako profesjonalista, twój depozyt zabezpieczający wynosi 1% dla złota i 1,5% dla srebra.

Chętnie się odezwiemy!

Witaj,

Bardzo dziękujemy za informację zwrotną.
Naprawdę doceniamy Twoje uwagi i obiecujemy uwzględnić je w naszym dalszym rozwoju.

Pozostań tak samo niesamowitą osobą, jaką jesteś!

Oddzwonienie Royal

Bez względu na to, czy jesteś zainteresowany handlem na rynku Forex, kontraktami CFD, czy chcesz dowiedzieć się o jednym z naszych wspaniałych produktów inwestycyjnych, po prostu zostaw swój numer telefonu, a kiedy będziesz wolny, oddzwonimy do Ciebie.

Prośba o oddzwonienie

Witaj,

Dziękujemy za kontakt; oddzwonimy do Ciebie bardzo szybko.

Pozostań tak samo niesamowitą osobą, jaką jesteś!

ROYAL FAQ

Mówią, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale my mówimy, że ciekawość czyni cię niesamowitym. Tutaj znajdują się wszystkie informacje dla naszych ciekawskich!