Người sao chép

Bạn đang sao chép giao dịch của ai?

Trở thành người sao chép không phải lúc nào cũng xấu, đặc biệt là trong giao dịch.
Dễ dàng truy cập vào một trong những nền tảng giao dịch sao chép hàng đầu thế giới sẽ giúp bạn học cách giao dịch như những trader ưu tú nhất.

Sao chép giao dịch là gì?

Truy cập
tài khoản giao dịch
trên các nền tảng khác nhau

Quan sát chiến lược
của họ & amp; giao dịch
với sự minh bạch cao

Sao chép chiến lược
giao dịch của họ

Kiểm tra các nền tảng sao chép giao dịch bạn có thể sử dụng với tài khoản Royal của mình

ZuluTrade
– Sao chép giao dịch
dưới hình thức tốt nhất!

Chúng tôi đã hợp tác với ZuluTrade, một trong những nền tảng Copy Trading hàng đầu thế giới, mang đến cho bạn cơ hội sao chép các giao dịch của một số nhà giao dịch giỏi nhất hiện có. Để bắt đầu, chỉ cần mở tài khoản Royal ZuluTrade và xem hơn 100.000 danh mục đầu tư của nhà giao dịch.

  • Bắt đầu với ZuluTrade

  • Lợi ích là gì?

Chỉ cần nhấp vào mở tài khoản trực tiếp hoặc mở tài khoản demo để bắt đầu.

Muốn biết thêm thông tin về cách bạn có thể Sao chép Giao dịch với Royal và ZuluTrade? Nhấp vào đây !

MyFxBook

Nếu bạn muốn trở thành một phần của cộng đồng các nhà giao dịch chia sẻ các hoạt động giao dịch của họ, cho phép mọi người được hưởng lợi từ các quyết định của họ, thì MyFxBook là nơi dành cho bạn.

Bật mí cho bạn?
Nhà quản lý quỹ cũng được hưởng lợi từ tính năng này!

MyFxBook cũng lý tưởng nếu bạn là nhà quản lý quỹ đang tìm kiếm khách hàng mới; bạn có thể sử dụng trang hệ thống công khai của mình như một bản lý lịch về các kỹ năng giao dịch của mình, còn cách nào tốt hơn để thuyết phục mọi người rằng bạn giỏi những gì bạn làm hơn là cho họ xem?

Ngoài ra, nền tảng này có một số lượng lớn các công cụ hữu ích như Mức độ phổ biến của tiền tệ, Phân tích định hướng, Phân tích thời gian thực, Nhật ký giao dịch, Kết nối Twitter, Phân tích chiến lược và hơn thế nữa. Vì vậy, cho dù bạn là một nhà giao dịch mới hay dày dạn kinh nghiệm, Nhà quản lý quỹ hay đang tìm kiếm nhà quản lý quỹ, MyFxBook là thực sự thỏa thuận!

Muốn biết thêm thông tin về cách bạn có thể Copy Trade với Royal và MyFxBook? Nhấp vào đây !

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ MDA
Cả traders của Royal hay các traders trên nền tảng CopyTrade được đề cập đều không phải là nhà cung cấp các dịch vụ tài khoản ủy thác giao dịch. Các nhà giao dịch CopyTrade chỉ giao dịch đại diện cho chính họ và vai trò của Royal chỉ là một trong những nhà môi giới thực thi. Các nhà giao dịch CopyTrade không quản lý hoặc có quyền truy cập vào tiền của bạn và thậm chí có thể không biết danh tính của bạn. Việc sao chép một nhà giao dịch CopyTrade cụ thể là quyết định của riêng bạn, có nghĩa là tất cả các quyết định giao dịch do nhà giao dịch CopyTrade đưa ra sẽ được coi là quyết định giao dịch của riêng bạn.