Copy Trading

MyFXBook

Hòa mình vào một cộng đồng giao dịch và ngoại hối xã hội – cộng đồng đầu tiên thuộc loại hình này – với MyFXBook và Royal. Tham gia không gian lý tưởng này để theo dõi, so sánh, phân tích và chia sẻ hoạt động giao dịch. Nhận tài khoản giao dịch trực tiếp Royal của bạn và bắt đầu tìm kiếm các tài khoản giao dịch mà bạn sẽ sao chép.

MyFXBook

MyFXBook có những gì?
Bắt đầu với MyFxBook một cách nhanh chóng

Cung cấp Tài khoản giao dịch của bạn – không yêu cầu thông tin đăng nhập

Bắt đầu mà không cần cài đặt phần mềm

Quá trình này miễn phí – chỉ cần nạp tiền vào tài khoản Royal của bạn

Nếu bạn đã có tài khoản Royal, thì hãy bắt đầu tại đây.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ MDA
Cả traders của Royal hay các traders trên nền tảng CopyTrade được đề cập đều không phải là nhà cung cấp các dịch vụ tài khoản ủy thác giao dịch. Các nhà giao dịch CopyTrade chỉ giao dịch đại diện cho chính họ và vai trò của Royal chỉ là một trong những nhà môi giới thực thi. Các nhà giao dịch CopyTrade không quản lý hoặc có quyền truy cập vào tiền của bạn và thậm chí có thể không biết danh tính của bạn. Việc sao chép một nhà giao dịch CopyTrade cụ thể là quyết định của riêng bạn, có nghĩa là tất cả các quyết định giao dịch do nhà giao dịch CopyTrade đưa ra sẽ được coi là quyết định giao dịch của riêng bạn.