Copy Trading

ZuluTrade – the #1 Copy Trading Platform

Sẽ không tuyệt vời nếu bạn có thể sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch khác phải không? Bây giờ bạn có thể. Với Royal và ZuluTrade, bạn sẽ tiếp cận các chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch được xếp hạng dựa trên ROI (Lợi tức đầu tư) và hành vi rủi ro của họ. Với sự minh bạch hoàn toàn, bạn sẽ có thể xem hiệu suất của các nhà giao dịch và các nhà giao dịch hàng đầu của ZuluTrade. Hãy tiếp tục và mở tài khoản ZuluTrade của bạn!

ZuluTrade – Một trong những nền tảng giao dịch sao chép hàng đầu thế giới

ZuluTrade là gì?
Làm cách nào để tôi bắt đầu với ZuluTrade?

Mở tài khoản giao dịch Royal

Điền vào Mẫu đăng ký của ZuluTrade

Điền vào mẫu đăng ký của Royal

Ký một lá thư chỉ dẫn với Royal

Nếu bạn đã có tài khoản Royal, hãy đăng nhập vào ZuluTrade tại đây.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ MDA
Cả khách hàng của Royal và nền tảng CopyTrade được đề cập đều không phải là nhà cung cấp dịch vụ ủy thác. Các nhà giao dịch CopyTrade chỉ giao dịch đại diện cho chính họ và vai trò của Royal chỉ là một trong những nhà môi giới thực thi. Các nhà giao dịch CopyTrade không quản lý hoặc không có quyền truy cập vào tiền của bạn và thậm chí có thể không biết danh tính của bạn. Việc sao chép một nhà giao dịch CopyTrade cụ thể là quyết định của riêng bạn, có nghĩa là tất cả các quyết định giao dịch do nhà giao dịch CopyTrade đưa ra sẽ được coi là quyết định giao dịch của riêng bạn.