trading, low, account, spread as, as low, per 100k, commission per, spred as low, commission per 100k, per 100k rt trading, low, account, spread as, as low, per 100k, commission per, spred as low, commission per 100k, per 100k rt trading, low, account, spread as, as low, per 100k, commission per, spred as low, commission per 100k, per 100k rt

INFORMACJE O DŹWIGNI FINANSOWEJ
OneRoyal wykorzystuje dynamiczną dźwignię finansową dla różnych instrumentów finansowych (FX główne, FX drugorzędne, metale, indeksy, ropa), aby zmaksymalizować twój potencjał handlowy.
* Dźwignia dynamiczna nie dotyczy kontraktów CFD na kryptowaluty, akcje i fundusze inwestycyjne (ETF).
INSTRUMENTY FINANSOWE
MAKSYMALNA DŹWIGNIA
FX GŁÓWNE
1:1000
FX DRUGORZĘDNE
1:500
METALE
1:200
INDEKSY
1:200
ROPA
1:50
DYNAMICZNA DŹWIGNIA
Model dźwigni dynamicznej pozwala na dostosowanie dźwigni do pozycji handlowych. Dynamiczna dźwignia finansowa jest stosowana w odniesieniu do każdego instrumentu, gdzie dźwignia automatycznie zmniejsza się wraz ze wzrostem wolumenu obrotów. Pozwala to inwestorom zmaksymalizować ich potencjał handlowy, zapewniając jednocześnie stosowanie odpowiedzialnych strategii zarządzania ryzykiem. Na przykład, jeśli handlujesz 5 lotami na EURUSD i 5 lotami na GBPUSD, to dźwignia dla obu pozycji pozostanie na poziomie 1:1000. Jeśli natomiast handlujesz 10 lotami na EURUSD, to pierwsze 5 lotów będzie liczone z dźwignią 1:1000, podczas gdy pozostałe 5 lotów będzie liczone z dźwignią 1:500.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
LOTY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
MAKSYMALNA DŹWIGNIA FINANSOWA
0-5
0.1%
1:1000
5-50
0.2%
1:500
50-100
0.5%
1:200
100-200
1%
1:100
200-300
2%
1:50
300-500
5%
1:20
500-1000
10%
1:10
PRZYKŁAD 1
PRZYKŁAD 2
PRZYKŁAD 3
Dźwignia na koncie klienta - 1:1000
Rozważmy konto w USD z 3 lotami na USDJPY (kupno lub sprzedaż)
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
3
0.1%
3 (loty) * 100,000 / 1000 (dźwignia)
300 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
3
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
300 USD
Dźwignia na koncie klienta - 1:1000
Rozważmy konto w USD ze 150 lotami na USDJPY (kupno lub sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
5
0.1%
5 (lotów) * 100,000 / 1000 (dźwignia)
500 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
45
0.2%
45 (Lotów) * 100,000 / 500 (dźwignia)
9,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
50
0.5%
50 (Lotów) * 100,000 / 200 (dźwignia)
25,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
50
1%
50 lotów * 100 000 / 100 (dźwignia)
50,000 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
150
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
84,500 USD
Dźwignia konta klienta - 1:1000
Rozważmy konto w USD z 500 lotami na USDJPY (kupno lub sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
5
0.1%
5 (Lotów) * 100,000 / 1000 (dźwignia)
500 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
45
0.2%
45 (Lotów) * 100,000 / 500 (dźwignia)
9,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
50
0.5%
50 (Lotów) * 100,000 / 200 (dźwignia)
25,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
100
1%
100 (Lotów) * 100,000 / 100 (dźwignia)
100,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
100
2%
100 (Lotów) * 100,000 / 50 (dźwignia)
200,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
200
5%
200 (Lotów) * 100,000 / 20 (dźwignia)
1,000,000 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
500
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
1,334,500 USD
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO METALE
LOTY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
MAKSYMALNA DŹWIGNIA FINANSOWA
0-20
0.5%
1:200
20-50
1%
1:100
50-100
2%
1:50
100-200
3%
1:33
200-400
5%
1:20
400-500
10%
1:10
PRZYKŁAD 1
PRZYKŁAD 2
PRZYKŁAD 3
Dźwignia na koncie klienta - 1:1000
Rozważ konto USD z 3 lotami na złocie po cenie 1.800,00 (kupno lub sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
3
0.5%
3 (loty) * 100 uncji * 1,800 (cena) / 200 (dźwignia)
2700 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
3
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
2,700 USD
Dźwignia na koncie klienta - 1:1000
Rozważ konto USD z 5 lotami na Srebro po cenie 25,150 (Kupno lub Sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
5
0.5%
5 (lotów) * 5,000 uncji * 25.150 (Cena) / 200 (dźwignia)
3,143.75 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
5
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
3,143.75 USD
Dźwignia na koncie klienta - 1:1000
Rozważ konto USD z 60 lotami na ZŁOTO po cenie 1.800,00 (kupno lub sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
20
0.5%
20 (Lotów) * 100 oz * 1,800 (Cena) / 200 (dźwignia)
18,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
30
1%
30 lotów * 100 oz * 1,800 (Cena) / 100 (dźwignia)
54,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
10
2%
10 (Lotów) * 100 oz * 1,800 (Cena) / 50 (dźwignia)
36,000 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
60
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
108,000 USD
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO INDEKSY GOTÓWKOWE
LOTY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
MAKSYMALNA DŹWIGNIA FINANSOWA
0-500
0.5%
1:200
500-1000
1%
1:100
1000-1500
2%
1:50
1500-2000
3%
1:33
2000-2500
5%
1:20
2500-3000
10%
1:10
PRZYKŁAD 1
PRZYKŁAD 2
PRZYKŁAD 3
Dźwignia na koncie klienta - 1:1000
Rozważ konto USD ze 100 lotami na US30 po cenie 34.500 (Kupno lub Sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
100
0.5%
100 (lotów) * 34,500 (cena) / 200 (dźwignia)
17,250 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
100
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
17,250 USD
Dźwignia konta klienta - 1:1000
Rozważ konto w USD z 25 lotami na DE30 po cenie 14.000 (kupno lub sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
25
0.5%
25 (lotów) * 14,000 (Cena) / 200 (dźwignia) *1.08 (EURUSD)
1,890 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
25
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
1,890 USD
Dźwignia na koncie klienta - 1:1000
Rozważ konto USD z 1500 lotami na US30 po cenie 34.000 (kupno lub sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
500
0.5%
500 (Lotów) * 34,000 (Cena) / 200 (Dźwignia)
85,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
500
1%
500 (Lotów) * 34,000 (Cena) / 100 (dźwignia)
170,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
500
2%
500 lotów * 34 000 (Cena) / 50 (dźwignia)
340,000 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
1500
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
595,000 USD
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO INDEKSY FUTURES
LOTY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO
MAKSYMALNA DŹWIGNIA FINANSOWA
0-50
0.5%
1:200
50-100
1%
1:100
100-150
2%
1:50
150-200
3%
1:33
200-250
5%
1:20
250-300
10%
1:10
PRZYKŁAD 1
PRZYKŁAD 2
PRZYKŁAD 3
Dźwignia na koncie klienta - 1:1000
Rozważ konto w USD z 10 lotami na US30 po cenie 34.500 (kupno lub sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
10
0.5%
10 (lotów) * 10 * 34,500 (cena) / 200 (dźwignia)
17,250 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
10
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
17,250 USD
Dźwignia na koncie klienta - 1:1000
Rozważ konto USD z 1 lotem na DE30 po cenie 14.000 (kupno lub sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
1
0.5%
1 (Lot) * 25 * 14,000 (Cena) / 200 (dźwignia) *1.08 (EURUSD)
1,890 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
1
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
1,890 USD
Dźwignia konta klienta - 1:1000
Rozważ konto USD z 150 lotami na US30 po cenie 34.000 (kupno lub sprzedaż).
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
50
0.5%
50 (Lotów) * 10 * 34,000 (Cena) / 200 (Dźwignia)
85,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
50
1%
50 lotów * 10 * 34 000 (Cena) / 100 (dźwignia)
170,000 USD
Loty
Obowiązujący wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego
Kalkulacja depozytu
Wymagany Depozyt Zabezpieczający
50
2%
50 lotów * 10 * 34 000 (Cena) / 50 (dźwignia)
340,000 USD
RAZEM
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
150
Wymagany Depozyt Zabezpieczający w Walucie Konta
595,000 USD